Kiadványaink

Kecskeméti Örökség Könyvek sorozatban megjelent kötetek:

MUZSIKUSOK, BARÁTOK, PÉLDAKÉPEK

M. Bodon Pál zenei írásaiból

M. Bodon Pál (1884–1953) a Kecskeméten 1894-ben alapított városi zeneiskola két világháború közötti időszakában volt az intézmény igazgatója. Zeneszerető, zeneértő, zeneszerző és zeneoktató volt egy személyben. A zenehallgatásról, zeneoktatásról, zeneművekről és világhírű zeneszerzőkről megfogalmazott gondolatait, írásait olvashatjuk a kötetben.

Kiadás éve: 2021

Ára: 2500 Ft

TŰZESETEK, TŰZVÉSZEK KECSKEMÉTEN 1848 ELŐTT

Kecskeméten a századok során – csakúgy, mint más településeken – többször pusztított néhány házat lerontó tűz és városrészeket elpusztító tűzvész tönkre téve a lakosság évtizedek, évszázadok alatt tett kemény munkáját. Hogyan igyekeztek a kecskemétiek megállítani, eloltani a tüzeket, a károkat felmérni és a károsultakon segíteni 1848 előtt? Erre keresi munkájában a választ a szerző.

Kiadás éve: 2019

Ára: 2000 Ft

KÉPEK, TÖRTÉNETEK FERENCZY IDA ÉLETÉBŐL

A kecskeméti születésű, köznemesi családból származó Ferenczy Ida (1839–1928) mesébe illő körülmények között került a bécsi császári udvarba. Erzsébet császárné, majd magyar királyné felolvasónője, társalkodónője lett. Életútját követhetjük végig egy-egy korabeli ismert közéleti személy írásai és levéltári források alapján. A róla készült festmények, fotók teszik még ember-közelebbivé a leírtakat.

Kiadás éve: 2018

Ára: 3500 Ft

SORSFORDÍTÓ ÉVTIZEDEK KECSKEMÉTEN

Kecskeméti élettörténeti elbeszélések az 1940-es évektől az 1960-as évekig

Hogyan élték meg Kecskemét város lakói a második világháborút követő éveket, évtizedeket? Az interjúkötet az egyéni megpróbáltatások bemutatásával igyekszik megadni erre a kérdésre a választ a korszak tanúi segítségével.

Kiadás éve: 2017

Ára: 2500 Ft

„KÍVÁNOM A JÓ ISTENTŐL…”

Kecskeméti katonák levelei az első világháborúból

A kötetben az első világháború különböző harcterein küzdő kecskeméti katonák leveleit olvashatjuk. A szülőkhöz, testvérekhez, rokonokhoz, sőt Kecskemét vezetőihez írt levelekből saját viszontagságos sorsuk érzékeltetése mellett az itthoniak miatti aggódás is kiolvasható.

Kiadás éve: 2016

Ára: 2000 Ft

„ÜDVÖZLÉGY CSÁSZÁRUNK!”

Ferenc József két látogatása Kecskeméten

Ferenc József hosszú uralkodása (1848–1916) alatt csak két alkalommal járt Kecskeméten, mindkétszer országos körútja során. 1852-ben a tisztelgők fogadásán túl esti kivilágításban megtekintette a várost, itt éjszakázott. 1857-ben már ifjú feleségével Wittelsbach Erzsébettel vasúton érkezett. A császár és császárné fogadására tett városi előkészületeket, a nagy napot és a látogatások következményeit mutatja be könyvében a szerző.

Kiadás éve: 2015

Ára: 1800 Ft

„SOK JÓKKAL ÁLDGYON ISTEN BENNETEKET.”

Gtóf Koháry István levelei Kecskemét város főbíráihoz és Tanácsához 1673–1730

Csábrági és szitnyai gróf Koháry István (1649–1730) füleki várkapitány, hadvezér, országbíró, barokk főúr, mecénás a 18. sz. elejére Kecskemét többségi földesura lett, megszerezte a pallosjogot, úriszéket tarthatott. Határozott, de igazságos földesúr volt, aki mindig a közösség javát és nem az egyén érdekét tartotta szem előtt. Kecskemét elöljáróihoz 1673 és 1730 között írt leveleit tartalmazza a kötet.

Kiadás éve: 2014

Ára: 2000 Ft

KECSKEMÉT „ARANYKORA”

Kada Elek a városfejlesztő polgármester

Kada Elek (1852–1913) Kecskemét nagy koncepciójú, európai gondolkodású, széles látókörű polgármestere volt (1897–1913), aki sikeresen folytatta, új dimenziókba helyezte elődje – Lestár Péter – városfejlesztő munkáját. A kötetben szereplő tanulmányok a polgármester sokoldalú tevékenységét mutatják be és olvashatók itt Kada Elek saját írásai is.

Kiadás éve: 2013

Ára: 3500 Ft

HOMOKVÁROS

Kecskemét történeti földrajzi látószögek metszetében

A szerző Kecskemétnek több évszázadon átívelő fejlődési pályáját írja le történeti- földrajzi megközelítésben. Plasztikusan mutatja be, hogy a város sajátos funkciói és az ezt biztosító infrastrukturális létesítményei hogyan határozták meg a város lakói számára a korszakonként változó mozgásteret.

Kiadás éve: 2012

Ára: 3000 Ft

KECSKEMÉT VÁROS TÖRTÉNETE OKLEVÉLTÁRRAL

A könyv Hornyik János (1812–1885) levéltárnok, főjegyző, történetíró „Kecskemét város története oklevéltárral” című 1860–1866 között megjelent négy kötetes munkája első kötetében szereplő latin nyelvű oklevelek magyar fordításait tartalmazza. Szerepel közöttük az az 1353-ban kelt oklevél is, amelyben először említik Kecskemét nevét.

Kiadás éve: 2011

Ára: 1500 Ft

Sorozatba nem tartozó kiadvány:

KECSKEMÉT KÖRNYÉKI VADÁSZATOK AZ 1860-AS ÉVEKBEN

Gömöry Frigyes összegyűjtött írásaiból

A vadászélményeit közzétevő Gömöry Frigyes Kecskemé­ten született 1813. november 10-én. Apja, Gömöry János vaskereskedő volt, anyja Rhúz Mária. Gömöry Frigyes jelentős helyet foglalt el kora kecskeméti társadalmi életében. Több helyi társadalmi egyesületnek, így pl. a Honvédegyletnek, majd az 1873. február 1-én ala­kult Kecskeméti Vadásztársaságnak is vezéralakja volt. Maga szerette a társaságot, szeretett baráti körben pl. va­dászélményeiről mesélni. Írói tevékenységének egészen különálló műfaját képezték vadászati elbeszélései, amelyek a „Vadász- és Versenylap”-ban jelentek meg több mint 20 év alatt. Mi sem tudjuk hely- és anyagiak híján megjelentetni Gömöry Frigyes összes írását, még az összes vadászati tárgyú cikkét sem, de főhajtásként álljon itt ez utóbbiakból néhány, az ő emlékére.

Kiadás éve: 2016 Ára: (Nem kapható!)